Satellitt

Annonse


Parabol-bredbånd til hele Norge

SatellittOnsdag i neste uke avholder Nordic Satellite et seminar i Oslo der de skal fortelle om sitt bredbåndstilbud, som de hevder er enestående på det nordiske markedet.

Nordic Satellite eier de tre Sirius-stalittene som dekker Norden, de baltiske land, Øst- og Mellomeuropa. Via disse satelittene sendes blant annet TV-kanalene TV3 og ZTV

Få tilbud

Flere har vært ute med bredbåndstilbud via parabolen, men foreløpig er ikke dette særlig utbredt i Norge.

Sirius-tilbudet er enveis. Når du skal sende fra deg data, må du bruke vanlig fastlinje, ISDN eller mobiltelefon. Det eneste selskapet vi vet om (arrester oss gjerne om du vet bedre, kjære leser!) som har toveis satellitt-tilbud er Tiscali. Men om det er ekte bredbånd, kan saktens diskuteres. Tiscali tilbyr beskjedne 400 kbps inn og 100 kbps ut.

Astra leverer toveis bredbånd for bedriftsmarkedet, men har foreløpig ikke noe tilbud til privatpersoner.

Selges i Sverige

Prisen på Nordic Satellites Sirius-tilbud er ikke kjent for Norges vedkommende. I Sverige selges tilbudet gjennom selskapet Swepet. De leverer 512 Kbps for 395 svenske kroner pr. måned, 1 Mbps for 695 kroner og 2 Mbps for 995 kroner. Startpakken koster 3500 svenske, og inkluderer parabol, mottaker og modem med USB-kobling.

På sin nettside sier selskapet at de også kan levere i Norge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse