Bredbånd?

Annonse


Regn ut bredbåndsprisen

Bredbånd?Post- og teletilsynet lanserer i dag webkalkulatoren som skal føre det norske folk trygt gjennom telejungelen. Forbrukeren taster inn et minimum av informasjon, og kalkulatoren regner seg frem til det gunstigste abonnement på internett så vel som mobil- og fasttelefoni.

Dansk idé

Konseptet baserer seg på den danske telestyrelsens webkalkulator, der et gjennomsnittlig forbruksmønster ligger til grunn for sammenligningene. En telepriskjenner kan endre på standardverdiene, så som 30/70 fordelingen mellom NetCom og Telenor Mobil. Men siden gjør det altså mulig for en mindre opplyst forbruker å finne frem til noenlunde riktig abonnement.

Grovt forenklet

PTs direktør Willy Jensen medgir at grove forenklinger, som standard forbruksmønster og manglende hensyntagen til rabatter, må til for å sikre forbrukervennlighet.

Samferdselsminister Torhild Skogsholm åpnet nettsiden ved å teste sitt eget ringemønster. Sense og Chess gikk av med seieren i kampen om ministerens teoretiske lommebok.

En mer kvalitativ veiledning i operatørskifte ligger også på siden.

Vil presse prisen

Skogsholm venter at initiativet vil bidra til å presse prisene i markedet. Erfaringer fra Sverige og Danmark, som har lignende prisweb’er, tyder imidlertid ikke på noen reel endring i prisnivå som følge av webkalkulatoren.

Fy-brev

Kalkulatoren forutsetter oppdaterte og riktige priser, og det er operatørene selv som skal legge inn informasjonen. PT skal kvalitetssikre informasjonen.

Og dersom operatørene ikke gjør som de skal, har PT sine sedvanlige sanksjonsmuligheter i bakhånd:

– Da sender vi operatøren et brev. Eller to, sier Willy Jensen.

(Telecom.no)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse