Virus-advarsel er ekte virus

Anti-virus 2

Anti-virus 2Det er antivirusfirmaet Kaspersky Labs som melder om ormen Yarner. Forkledd som antivirusverktøy ankommer den postkassene til stadig flere tyskere.

– Virusinformasjon per e-post er en veldig vanlig bekjempelsesmetode i Tyskland. Det som har skjedd nå beviser bare nok engang at man ikke skal stole blindt på alt som dumper inn av post, uttaler Eugene Kaspersky, leder for forskningen ved Kaspersky Labs.

Ormen skal ifølge Kaspersky Labs etterhvert ha rammet svært mange – og de anser angrepet for å være av veldig alvorlig art.

Annonse

Kjennetegn

Av kjennetegn på ormen er en tittellinje som lyder «Trojaner-Info Newsletter» og vedlegget Yawsetup.exe. E-posten anbefaler alle å innstallere det fiktive «antivirus»-verktøyet YAW 2.0 som følger med.

Når ormen har begynt sitt liv på offerets PC, vil den samle sammen e-post adresser lagret på maskinen. Disse vil oppbevares i filene Kernei32.daa og Kernei32.das, for så å etterhvert bruke dem til å sende seg selv videre.

Sletter harddisk?

Ifølge virusekspertene skal ormen beviselig også ha slettet alt innhold på maskinen til hvert tiende offer.

Du finner ytterligere informasjon hos Kaspersky Labs.

Annonse
Annonse