Annonse


Bredbåndsfabrikken fortsetter

Dette bekrefter den norske sjefen for Brebandsbolaget i Sverige, Jan Morten Ruud, oveffor digi.no.

Beholder kontoret

– Vi vil fortsatt beholde den norske virksomheten og holde kontoret på det nivået det er i dag. Det er ikke aktuelt å legge det ned, sier konsernsjefen.

Han sier at Bredbåndsfabrikken skal betjene de kundene vi har operative per i dag, men at det ikke er snakk om å utvide kundemassen.

Samme pris?

Alt ligger dermed til rette for at de heldige få i bydelene Bjølsen, Grünerløkka og Grønland på Oslos østkant kan fortsette å nyte det som trolig er Europas kjappeste bredbåndstiilbud til privatkunder – til en jubelpris av 300 kroner måneden.

Om prisen vil fortsette å ligge så lavt sier direktøren derimot ikke noe om.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse