Neo4 PS2 modchip

Annonse


Fortsetter kampen mot mod chips

Neo4 PS2 modchipI slutten av januar kom britisk høyesterett fram til at det er forbudt å spille DVD-filmer og PS2-spill som er laget for andre land enn Storbritannia. Ikke overraskende er rettsaken nå flyttet til neste land – Australia. Også her vil Sony forby mod chips, som gjør at spill og DVD-filmer kan spilles på tvers av de sonene film- og spillbransjen har delt verden inn i.

Dette melder ZDNet.

Forbrukermyndighet rasende

Den australske kommisjonen som skal ivareta kundenes interesse, og sørge for best konkurranse, har nå blandet seg inn i saken. De hevder at Sony ikke kan begrense bruken av spillene sine til utvalgte land.

– Teknologien forhindrer kunder å kjøpe DVD-filmer og spill i andre land. Dette gjør det samtidig vanskeligere å spille av spesielle titler som kun er tilgjengelige i utlandet – til konkurransedyktige priser, uttaler Alan Fels, professor ved forbrukerorganet ACCC.

Annonse
Han mener Sony her bryter kunders rett til å handle til beste pris.

– Grunnleggende rett

– Kunders rettigheter er best ivaretatt når et bredt tilbud er til stede. Sony har her brutt en grunnleggende rettighet kundene har til å kjøpe varen der den er billigst, uttaler Fels.

Selv med kommisjonen mot seg er det ventet at Sony vil fortsette rettsaken som skal avgjøre om mod chips er lovlige eller ikke.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse