Annonse


Bredbånds-massakre i 2002

Svært mange nye tilbydere, og en overvurdering av bredbåndsmarkedet i Europa, får analysefirmaet Gartner til å spå mange av firmaene en dyster fremtid. De tror at så mange som halvparten av dem vil gå nedenom og hjem i løpet av de neste fem årene, melder ComputerSweden.

Markedet er i dag preget av stort prispress og for få brukere, hevder analytikerne. Selv store tilbydere som amerikanske Sprint mener de vil møte store økonomiske problemer i nær framtid.

Dyster periode

Telekommunikasjonsindustrien har de siste årene hatt en dyster utvikling – med aksjekurset i fritt fall og enorme investeringer til utbygging av neste generasjons mobil- og fastnett.

Gartner hevder det vil gå langt inn i 2003 før utvikling snus i positiv retning.

Annonse
– Vi kommer både til å se flere leverandører som velger å ikke bygge ut nettene sine, og dem som gjør det svært forsiktig, hevder Katja Ruud, analytiker hos Gartner.

Fortsatt gode priser

Analysefirmaet mener industriens dårlige stilling vil tvinge fram gode priser til kundene. Dette fordi konkurransen mellom de veletablerte tilbyderne blir større.

– Det er plass til flere aktører på markedet, men jeg vet ikke om det er rom for mer infrastruktur, uttaler Ruud.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse