Arkiv

Annonse


Forbudt å spille sone 1-filmer

ArkivDermed er store deler av en britiske befolkningen kriminalisert. DVD-filmer importert fra USA selges i søkk og kav i butikkene – helt legalt. Sonefrie DVD-spillere er snarere regelen enn unntaket i London-gaten Tottenham Court Roads mange elektronikksjapper.

Playstation-spill i japansk eller amerikansk versjon selges også åpent. Det er heller ikke noe problem å skaffe seg tilhørende maskiner som er modifisert for å takle dem.

Lovbryter hjemme

Men når du kommer hjem med filmer, spill eller utstyr, er det ikke lov å bruke det. Med en gang du legger «Final Fantasy» i sone 1-versjon i DVD-spilleren eller PS-2-enheten, er du definert som lovbryter.

Det høres utrolig ut, men det er faktisk sant. Opprinnelig gjaldt det en sak som Sony reise mot selskapet Channel Technology, som leverer såkalte mod chips – brikker som gjør at en standard PS2-maskin for det britiske markedet kan spille DVD-filmer og spill som ikke er ment for det britiske markedet i utgangspunktet.

Annonse
Sonefri er kriminelt

Sony vant også i de lavere rettsinnstansene, men Channel Technology mente at mod chip’en ikke var laget for å knekke kopisikringen (noe den også gjør), men for å sette brukerne i stand til å spille spill og filmer fra andre soner. Noe som fortsatt er legalt, i Storbritannia som i Norge.

Høyesterett har åpenbart funnet ut at de må slå fast at sonefrihet er kriminelt, under henvisning til at det er produsenten som bestemmer hvilke av deres varer som skal distribueres hvor.

Opprettholder dom

I dommen heter det blant annet, oversatt etter fattig evne fra gjengivelsen i The Register:

Sony lisensierte spill for territoriet der de ble utgitt. Denne lisensen åpnet ikke for bruk av dem i andre territorier. Sony tillot heller ikke spill som ble importert til hjemmebruk, enten via internett eller kjøpt på ferie utlandet, å bli spilt utenfor det territoriet de var ment for. Dermed opprettholdes argumentasjonen i den første dommen.

Kan beholde spilleren

Med andre ord nedlegger Storbritannias høyeste domstol både forbud mot å lage og selge modifisert utstyr, samt å bruke allerede eksisterende utstyr til formålet det er ment til. Du kan med andre ord beholde din sonefrie DVD-spiller eller «modda» PS2, men du er lovbryter når du legger en sone 1-film eller et «Japan only»-spill i den.

Foreløpig er ikke salg av sone 1-filmer og USA-spill forbudt. Heller ikke omsetning av sonefrie spillere som er laget av produsenter som ikke er med i det såkalte DVD-konsortiet – som oftest lokalistert på Taiwan. Kjøp og besittelse er heller ikke kriminalisert – enn så lenge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse