Hermansen1203

Annonse


Hermansen går av

Hermansen1203Styret har godkjent ønsket om å fratre, heter det i en melding fra Telenor. Jakten på en etterfølger er i gang. Styret ønsker å ha en ny konsernleder klar i god tid før avgangen.

Tormod Hermansen har sagt fra til styret at han vil følge sin ansettelseavtale, og vil fratre innen utgangen av juni. Styret har akseptert ønsket.

Hermansen skal etter avtalen stå til disposisjon for Telenor i ett år fra etter at han har fratrådt. Han skal deretter få ordinær pensjon.

Svensk motstander går også

Kort tid etter at Hermansen går av vil også Telias konsernsjef Marianne Nivert gå over i pensjonisttilværelsen. Hun var Hermansens sterkeste motstander under fusjonsforhandlingene mellom Telia og Telenor, og anklaget Hermansen for å drive dem som en «tåpelig landskamp».

Annonse
Baksaas mulig arveprins

Den mest opplagte kandidaten til å ta over sjefsstolen i Telenor er dagens nestkommanderende Jon Fredrik Baksaas.

Hermansen skal ha planlagt å gå av allerede i fjor, og ha ønsket å overta plassen styreformann. Den stillingen fikk han ikke, og fortsatte da i stillingen som konsernsjef.

I november sa Tormod Hermansen til telecom.no at Telenor og Telia passet bedre sammen enn noen gang før, men at han selv ikke tenkte å dra i gang noe tenkt å dra i gang noe tredje fusjonsforsøk. – Det får eventuelt bli opp til neste generasjons Telenor-ledelse å gjøre, sa han.

Fakta om Tormod Hermansen:
Tormod Hermansen er født i Botne i Vestfold 23. april 1940. Han ble ansatt som konsernsjef i daværende Televerket høsten 1990 og tiltrådte stillingen i januar 1991.

Hermansen er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo (1964) og hadde i årene fram til 1973 en rekke stillinger innen forskning og utdanning, herunder Asplan, Transportøkonomisk Institutt, Agder Distriksthøgskole og Universitetet i Bergen. Fra 1967 – 1970 var han forsker ved United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) i Genève.

Fra 1973 til 1991 var han knyttet til Statsforvaltningen; først som underdirektør og ekspedisjonssjef i Sosialdepartementet og fra 1980 som departementsråd i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Fra 1986 til 1991 var han finansråd i Finansdepartementet inntil han ble ansatt som administrerende direktør i Televerket, nå Telenor.

Tormod Hermansen har ledet en lang rekke nasjonale komiteer og utvalg innen områdene offentlig organisasjon, administrasjon og styring, samfunnsforskning og finans.

Hermansen har også hatt en politisk karriere. Han var statssekretær i regjeringen Nordli i 1979. Fra 1992 til 1999 var han styremedlem i Statoil. Han var styreleder i Postbanken fra 1994 til Postbanken ble innfusjonert i DnB i 1999. Hermansen ledet styret i Statens Banksikringsfond og var medlem av styret i Statens Bankinvesterings-fond under bankkrisen tidlig på 1990-tallet.

Han har også vært medlem av den svenske Banklagskommisjonen. Han er i dag styreleder for Statens investeringsselskap og er styremedlem i DnB og Bravida.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse