Galileo

Annonse


Europeisk GPS skrinlegges

GalileoDen europeiske romfartsorganisasjonen ESA ser ikke ut til å få viljen sin. Utbygging av et eget system for GPS (Global Positioning System) i Europa vil høyst sannsynlig skrinlegges, melder Wired.

GPS er systemet både privatpersoner og profesjonelle bruker til nøyaktig, elektronisk navigering. Systemet finnes blant annet i mobiltelefoner og PDA’er – samt i egne apparater.

Ser stygt ut

I dag er USA den eneste med et et slikt satelittsystem, og de europeiske landene har derfor villet ha sitt eget – døpt Galileo. De liker ikke tanken på at USA kan sette navigeringen ut av spill i hvilket område de vil, og når de måtte ønske det.

– Galileo er så godt som død. Vi venter å senest ha den endelige avgjørelsen i mars. Skulle det ikke foreligge noen avgjørelse innen den tid, kan vi regne prosjektet som avsluttet, uttaler Gilles Gantelet, talsmann for ESA.

Annonse
GPS-systemet skulle, i tillegg til å hjelpe sivilbefolkningen, også benyttes til militære formål. Det ville være mer avansert enn det ekisterende amerikanske systemet, og dette førte til skeptiske amerikanere.

USA imot

En representant ved det amerikanske forsvarsdepartementet, Paul Wolfowitz, sendte brev til alle lands 15 forsvarsministre forrige måned. Her oppfordret han til å legge prosjektet på is.

Dette ser USA ut til å lykkes med. Galileo skulle opprinnelig stå klart i 2008, og ha 30 satelitter i bane rundt jorda.

Må skje fort

– En fordel med Galileo er det faktum at det er bedre enn det eksisterende GPS-systemet, og det vil (hvis det skulle bygges) komme på markedet før USAs neste generasjon GPS-system er klart. Blir derimot utbyggingen utsatt vil ikke kundene ha det, uttaler Gantelet.

Skal systemet bli noe av må den politiske uvilligheten til å bruke flerfoldige milliarder, og å trosse USA, bekjempes. Mange begynner å miste håpet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse