Annonse


DVD-Jon tiltalt

Dette bekrefter førstestatsadvokat Inger Marie Sunde overfor ITavisen.no. Johansen er tiltalt etter straffelovens paragraf 145, annet jamfør tredje ledd.

Der står det:
Den som uberettiget bryter brev eller annet lukket skrift eller på liknende måte skaffer seg adgang til innholdet, eller baner seg adgang til en annens låste gjemmer, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

Det samme gjelder den som ved å bryte en beskyttelse eller på lignende måte uberettiget skaffer seg adgang til data eller programutrustning som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske midler.

Voldes skade ved erverv eller bruk av slik uberettiget kunnskap, eller er forbrytelsen forøvet i hensikt å skaffe noen en uberettiget vinning, kan fengsel inntil 2 år anvendes.

Annonse
Medvirkning straffes på samme måte.

Offentlig påtale finner bare sted når allmenne hensyn krever det.

Økolrim mener siste ledd kommer inn her – altså at det er snakk om almenne hensyn. Desuten mener de at det er forvoldet «skade ved erverv», slik at Johansen risikerer inntil 2 års fengsel.Det er nå over to år siden den da 15 år gamle Johansen og hans far Per Johansen ble siktet for brudd på åndsverkloven og straffeloven.

Beslagla PC

Økokrim beslagla mandag 24. januar 2000 Jon og Per Johansens to datamaskiner og Jons mobiltelefon. Han ble sammen med sin far bragt inn til avhør på det lokale lensmannskontor. Begge ble siktet for brudd på både straffeloven og åndsverkloven.

Lagde grensesnitt

Økokrim mener Jon Johansen har vært med på å knekke koden som beskytter DVD-plater gjennom programmet DeCSS. Programmet gjør det mulig å legge DVD-platens .vob-filer på hardisken, og dermed piratkopiere DVD-platene.

Mareritt for filmbransjen

I løpet av tida som har gått siden siktelselsen ble tatt ut, har DVD-filmer i hopetall blitt lagt ut på nettet i de sterkt komprimerte formatene DivX og VCD.

Det var akkurat det filmbransjen fryktet: At platebransjens MP3-mareritt skulle ramme også dem.

Økokrims aksjon mot Johansen og hans far kom som et resultat av at den amerikanske filmorganisasjonen Moving Pictures Association Of America (MPAA) engasjerte advokat Espen Tøndel i Norge.

Laget grensesnitt

Jon Johansen har tidligere oppgitt til ITavisen.no at han har laget grensesnittet til programmet DeCSS, men at det hovedsaklig var en tysk programmerer som utførte selve kodeknekkingen.

Sommeren 2000 var Jon Johansen i New York, der han vitnet i en rettssak. Han ble mottatt som en helt.

Likevel gir de fleste medier i inn og utland ham «æren» for å ha laget selve programmet, som opprinnelig var en Linux-versjon av den kommersielle DVD-spilleren Xing. I Linux-versjonen lå kodenøkkelen åpen, slik at man enkelt kunne se bort fra både sonebeskyttelse og kopisikring.

Senere ble det laget en Windows-versjon av DeCSS. Denne ble spredt i stort monn på Internett, på tross av filmbransjens iherdige forsøk på å få folk dømt for å legge det ut.

Ble folkehelt

Hittil har bare én person, amerikaneren Eric Corley, blitt dømt for å ha spredt DeCSS. Han har anket dommen, under henvisning til ytringsfrihetsprinsippet.

Den amerikanske ytringsfrihetsorganisasjonen EFF (Electronic Frontier Foundation) og deres norske avlegger Elektronisk Forpost Norge (EFN) har engasjert seg sterkt i Johansens sak. EFF har til og med sagt de vil bidra med midler til advokathjelp.

18-åringen fra et lite sted utenfor Larvik har på mange måter blitt et idol for nettentusiaster verden over. Han figurerer på alt fra t-skjorter til bannere. I de heteste dagene i januar for to år siden sto medier fra hele verden i kø utafor døra hans. Blant dem var flere store TV-selskaper.

Lettet

Jon Johansen selv uttrykker overfor Aftenposten.no at han er lettet over at tiltale er tatt ut. Samtidig undrer han seg over at det har tatt så lang tid.

– Alle fakta har vært tilgjengelig lenge, sier han.Han synes åpenbart det hele har et absurd preg over seg.

-Det er ikke forbudt å kjøpe videofilmer og spille dem av på egen maskin. Det er i praksis det samme jeg har gjort med filmer spilt inn på DVD, sier han til Aftenposten.

Johansen jobber nå som programmerer i et privat firma.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse