Morpheus logo

Annonse


Krig mot fildeling

Morpheus logoMålet er i første omgang å få stoppet selskaper som lager programvare som gjør det mulig å dele filer med andre på en organisert, søkbar måte. Middelet er å tyne dem økonomisk.

Første mål er selskapet StreamCast, som lager applikasjonen de fleste som benytter det populære Morpheus-nettverket bruker. Streamcast er saksøkt av både film- og musikkindustrien (RIAA og MPAA) i USA, sammen med moderselskapene til de to fildelingstjeneste Kazaa og Grokster.

Dagbøter

Myndighetene i Kazaas hjemland Nederland har i tillegg beordret virksomheten stoppet. Kazaa må nå betale dagbøter for all aktivitet som foregår ved hjelp av deres nett, som jo består av individuelle PC’er verden rundt.

Aktiviteten som stammer fra dette nettet er relativt lett å kartlegge via data som nederlandske nettleverandører etter rettens kjennelse plikter å utlevere.

Annonse
Siden Kazaa i likhet med andre tjenesteytere av denne typen tjener minimalt med penger, er det trolig bare et tidsspørsmål før de må legge inn årene.

Gnutella går fri

Selskaper som LimeWire, Bearshare og veteranen Gnutella har i denne omgang ikke hørt verken fra FBI eller underholdningsindustrien. Muligens fordi deres popularitet er synkende i forhold til blant andre Morpheus.

Så langt er det ingen som snakker om å kriminalisere sluttbrukerne av musikk, film og programvare som er lastet ned via peer-to-peer. Det kan tyde på at strategien også denne gang er å kappe hodet av problemet, framfor beina. Det viste seg ganske effektivt med »warez»-miljøet, som nå nærmest er skremt på flukt.

Det finnes fortsatt piratvare som ligger åpent tilgjenglig på nettet, men det er noe vanskeligere å finne enn før. Dessuten har myndighetene oppnådd å stemple denne aktiviteten som ulovlig. Dermed er det mindre fristende for lovlydige borgere å benytte seg av den.

Norske aksjoner?

I Norge har vi så langt ingen indikasjoner på noen aksjon mot fildeling. Hittil er én person i Oslo-området arrestert i forbindelse med de internasjonale aksjonene mot »warez»-miljøet. Økokrim har hittil vært meget sparsomme med kommentarer ut over å bekrefte selve arestasjonen.

Så langt har Økokrim fulgt FBIs strategi til punkt og prikke. Der er derfor ikke usannsynlig at de også vil se på fildelingsaktiviteten her i landet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse