Låst cd 2

Annonse


Philips-protest mot CD-tukling

Låst cd 2Patentet på CD-platen, som ble utviklet av Philips i samarbeid med Sony, er i ferd med å løpe ut. Så der har Philips lite de skulle ha sagt fra 2004 av.

Men varemerket, symolisert ved »Compact Disc Digital Audio»-symbolet, innebærer fortsatt forpliktelser, mener Philips.

– Bør ikke selges som CD

I en pressemelding sier selskapet at de er skeptiske til at platebransjens nye utgivelser ikke lar seg spille i et CD-drev i en PC. Denne muligheten ligger i den såkalte «Yellow Book», som er en del av CD-standarden som ble vedtatt sammen med «Red Book» for CD-spillere i 1984.

– En teknologi som endrer grunnleggende egenskaper ved en CD, slik at den ikke lenger faller inn under standarden, bør verken bli markedsført eller solgt som en CD, skriver Philips.

Annonse
Krever merking

Selskapet legger til at de nok ikke kan hindre slike disker i å nå markedet, men foreslår i stedet at CD-platene merkes tydelig, slik at ingen kommer hjem og forventer at den kan brukes som en normal CD.

Demonstrasjoner

Det gigantiske Philips-konsernet slutter seg dermed til noe som etter hvert har blitt en folkelig protest mot kopisikring, særlig i Storbritannia. Nylig demonstrerte hundrevis av mennesker i gatene i alle de største byene i øyriket mot det de kalte overgrep fra platebransjen.

Det ble delt ut løpesedler med overskriften «Vil denne CDen virkelig spille på det utstyret jeg har?».

Thomson-bekymring

Også franske Thomson, den tredje store europeiske elektronikkprodusenten ved siden av nederlandske Philips og tyske Grundig, er skeptiske til kopisikringen. De har satset mye på MP3, og er sterkt bekymret over at det med enkelte CD-plater ikke lenger er mulig å «rippe» til harddisk for overføring til Thomsons små, bærebare MP3-spillere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse