Internet Explorer 6.0

Annonse


Fikser «uløselig» hull

Internet Explorer 6.0Office-oppdateringen er i samlet form bare tilgjengelig for den amerikanske versjonen av Office XP. Men flere av oppdateringene er tilgjenglig separat også for den norske.

Stort sett dreier det seg om små bugfikser, men innebygd i SP1 ligger også en lemping på de forhatte aktiveringsreglene, som grovt sagt fører til at lovlige kunder får et vondt og vanskelig liv, mens piratene går fri.

Forhør

Både med Windows XP og Office XP er det nemlig slik at du må registrere deg på ny (gjerne via telefon!) dersom du skifter ut komponenter, bytter operativsystem eller maskin. Er du heldig, kan du gjøre det direkte på nettet. Men om du gjør så mange endringer at Microsoft fatter mistanke, må du snakke med dem.

Vi har opplevd å bli forhørt om både navn, adresse og hva vi egentlig gjør med maskinene våre?

Annonse
Piratene går fri

Laster du ned en piratversjon, slipper du derimot alt dette. De piratversjonene som ligger ute, har nelig bedrifts-lisens. Det sier seg selv at IT-sjefen ikke kan ringe Microsoft hver gang hun skal installere XP på en ny maskin.

Bedrifts-lisenser gis generelt, og følger ikke maskiner slik privatlisenser gjør.

Med SP1 har Microsoft tatt konsekvensen av dette, og gi privatbrukerne litt mer albuerom til å skifte komponenter. Detaljene er ennå ikke kjent.

Hull fikset

Microsoft har nå også lagt ut en fiks for hullet som ble oppdaget av det finske firmaet Online Solutions. Hullet kunne teoretisk føre til at det kunne lages en orm som fjernet dialogboksen som avverger en ufrivillig installasjon.

Office XP Service Pack 1 (US versjon)
Sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer 6.0
Sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer 5.x

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse