Benefon Esc topo

Annonse


Bedre kart for GPS-telefon

Benefon Esc topoBenefon Esc skiller seg fra andre mobiltelefoner ved at den også har GPS, som er et posisjoneringssystem. Ved hjelp av klokkedata fra inntil 12 satellitter beregnes telefonens posisjon på jordoverflaten med stor nøyaktighet (+/- 5 meter). Esc kan dessuten vise et kart der din posisjon er tegnet inn.

Terreng

Foreløpig har det vært dårlig tilgang til gode norske kart. Et grovt veikart har vært eneste alternativ for landeveisfarende, mens det ikke har vært et eneste topografisk kart å oppdrive (kart som viser terreng med høydekurver).

Ved Statens Kartverk på Ringerike er man nå godt i gang med å tilpasse digitale kart til Benefon Esc. Kartene inneholder samme informasjon som de såkalte Nato-kartene (M-711). Dette er kart i målestokk 1:50.000, med informasjon om bygninger, veier, stier, vann, myrer, høyder, bruer, grustak og mye mer. Spesielle turkart med skiløyper eller turstier står også på planen.

Høy presisjon

ITavisen.no har fått teste kartet, og må medgi at ikke bare er det nyttig med digitale kart på telefonen – det er morsomt også! Satellittmottakeren i telefonen har god følsomhet og gir overraskende gode posisjoner både inne i bil og ute mellom bygninger. På kartet kommer det frem et spor som viser hvor vi har beveget oss, og sporet følger veivalget vårt med stor presisjon.

Annonse
En enkel kartlaster lar deg velge de områdene du ønsker lagret i telefonen. Kartene i telefonen er langt mer detaljerte enn det som fremkommer her!

Det er begrenset hvor mye kart du kan laste inn på telefonen med denne høye oppløsningen, men Statens kartverk har utviklet en applikasjon som gjør at du enkelt kan plukke ut de områdene du har mest bruk for (et helt kartblad (M-711) tar mellom 70 og 75 prosent av minnet i telefonen). Applikasjonen er nærmest selvforklarende, og forhåndsviser (i farger) de kartutsnittene du kan velge fra.

Det jobbes også med en ruteplanlegger som gjør det mulig å planlegge turen på PC’en, for så å laste ruteinformasjonen over i telefonen.

Når programvaren for kartoverføring nå er ferdig vil det trolig ikke gå lang tid før også kartene er klare for salg. Ennå gjenstår noe justering av grafikken. men allerede nå er resultatet så godt at undertegnede ikke hadde noe problem med å ta seg frem i terrenget..

Spesialkart

Foreløpig finnes det bare et testkart over Hønefoss, men om ikke lenge vil alle steder med en viss utfart være dekket med kart. Trenger du kart over et område som ikke er dekket kan dette bestilles direkte fra Statens Kartverk. Hvor mye du må betale for kartene er ikke bestemt, men trolig må du ut med rundt 1000 kroner for en pakke bestående av CD med kart og applikasjoner samt papirutgaven av det digitale kartet. Det kan være godt å ha om batteriene skulle ebbe ut..

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse