nanoteknologi vignett

Annonse


Bygger datamaskin med DNA

nanoteknologi vignett

DNA-systemet fungerer som en Turing-maskin, og baserer seg derfor på de mest grunnleggende prinsipper innen databehandling. All data mates inn i maskinen trinnvis, en etter en, og datamaskinen utførere instruksjoner basert på denne datastrømmen. Forskerne benytter seg av at DNA-molekyler fungerer noenlunde på samme måte, i det at de omstrukturerer og roterer seg i henhold til informasjon som ligger kodet i kjemiske sekvenser. I teorien kan en slik maskin utføre en hvilken som helst data-operasjon.

Ved å kjøre parallell DNA-prosessering på denne måten, mener de israelske forskerne å kunne konstruere en maskin som kan kjøre en milliard operasjoner i sekundet, mens strømforbruket holdes under en nanowatt.

Foreløpig er denne teknikken på spedbarnsstadiet, men det forventes at potensialet for DNA-maskiner kan være stort blant annet innen legevitenskapen, for å skape interne DNA-roboter som kan jobbe på cellenivå.

En mer inngående forklaring kan lese her.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse