Hacking datainnbrudd ill.

Annonse


IBMs kryptoprosessor cracket

Hacking datainnbrudd ill.Der er når du overfører penger elektronisk at banksystemene benytter denne krypteringen. IBM hevder imidlertid at de ikke ser på studentenes crack som noen trussel, fordi det er gjennomført under spesielle laboratorieforhold. I virkelighetens verden er det mange hindringer som ville stanset et slikt forsøk, hevder IBM.

Bruksanvisning

Michael Bond og Richard Clayton gjennomførte selve cracket, og sier de først kontaktet IBM for å forttelle om sine oppdagelser. Da de ikke fikk noen respons tilbake besluttet de å offentliggjøre en detaljert beskrivelse av hvordan de hadde gått frem.

I denne beskrivelsen hevder de to at det bare tar dem et par dager å komme inn i et system som benytter denne kryptoprosessoren. Studentene sier de er avhengig av fysisk tilgang til co-prosessoren i 20 minutter, noe det normal bare er betrodde medarbeidere som har. Men cracket viser at det er mulig for en enkeltperson å svindle banksystemene på denne måten.

Hallo Bermuda!

-En bankfunksjonær kan kopiere vår metode på mandag og være på vei mot Bermuda onsdag ettermiddag, hevder Clayton. I beskrivelsen av fremgangsmåten ligger også en link der du kan bestille flybilletten online..

Hele beskrivelsen ble lagt ut på denne adressen: http://www.cl.cam.ac.uk/~rnc1/descrack/

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse