Internett

Annonse


Frykter massiv nettovervåkning

InternettI England raser det nå en debatt om myndighetenes rett til å kartlegge all aktivitet som foregår på Internett. For en snau måned siden introduserte regjeringen en rekke tiltak som skulle være til hjelp i kampen mot internasjonal terrorisme. Blant annet må britiske nettbrukere nå regne med at alt de foretar seg på nettet vil bli loggført.

Samler logger i database

Slik dagens regler er kan politiet enkelt få tillatelse til å granske disse loggene. Eksperter frykter at politiet vil bruke denne muligheten for å etterforske også andre typer kriminalitet. Hvor mye informasjon nettoperatørene skal være nødt til å loggføre vil bli klart i løpet av et par ukers tid.

Dagens regelverk pålegger operatørene å slette slik informasjon etter relativt kort tid. Nå vil innenriksdepartementet at loggene skal arkiveres.

Avslører småsnusk

Caspar Bowden, direktør i Foundation for Information Policy Research, sier han frykter at tillatelser nedfelt i det nye regelverket åpner for at politiet kan bruke databasen for å granske alt fra skattesnusk til brudd på generelle vedtekter. En omfattende innsamling av slike data vil kunne medføre en komplett kartlegging av en persons bruk av nettet, sier Bowden til BBC.

Kostbar ordning

Foreningen for de britiske tilbyderne av Internett-tjenester (ISPA) er heller ikke overbegeistret. De ønsker en klar melding om hvilke data de skal bevare, hvor lenge, og på hvilken måte. I følge ISPA vil dette medføre ekstrakostnader for ISP’ene på om lag 20 millioner pund, eller drøyt en kvar milliard norske kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse