Hacking datainnbrudd ill.

Annonse


8 av 10 utsatt for datainnbrudd

Hacking datainnbrudd ill.I samarbeid med analyseselskapet Inceon presenterer Symantec en undersøkelse som viser at omlag 80 prosent av de 301 deltakerne ble utsatt for en eller annen form for dataangrep i september. Hele 53 prosent hadde innbrudssforsøk av mer aggressive trojanere, ormer, virus, og portskanninger.

Noen av innbruddsforsøkene blir utført automatisk av autonome programmer og virus, mens andre er av den manuelle typen, med ondsinnete hackere «bak spakene».

Deltakerne i undersøkelsen befant seg i både Sverige, Norge, Finland og Danmark. Sverige, som har nesten tre ganger så høy bredbåndspenetrasjon som Norge, toppet listen over de mest utsatte landene. Norge fulgte hakk i hel.

– Dette er alvor

Symantec sier at innbruddene øker i antall, etter hvert som stadig flere får bredbåndstilgang og hyppigere surfevaner. Ikke minst fordi såpass mange benytter datamaskinen til banktjenester og til å koble seg opp mot arbeidsplassens datasystemer, bør vi ta hacker-trusselen på alvor, mener Symantec.

Annonse
Blant konklusjonene i undersøkelsen, understreker Symantec at innbrudd skjer hos hvem som helst, når som helst, og som regel uten at du merker det. Moralen er at ved å bruke både brannmur og antivirus, holder du deg trygg.

Vi formoder at Symantec helst så at vi benyttet ett eller flere Norton-programmer til dette formålet.

Flere detaljer om undersøkelsen, finner du på symantec.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse