Palm iPaq

Annonse


Palms forsprang øker

Palm iPaqSalget av Palms hånholdte PC’er gikk tilbake fra 890.000 til 754.000 enheter fra forrige kvartal. Men argeste konkurrent Compaq iPaq har tapt mye mer. I samme periode falt salget fra 450.000 til 185.000 enheter.

Og mens Palm hadde en omsetning på 200 millioner dollar ble det omsatt iPaq for “bare” 85 millioner dollar.

Nedtur for iPaq

Palm har alltid vært størst når det gjelder antallet enheter, men ble i 2. kvartal passert av Compaq iPaq på omsetning. Årsaken er at en iPaq i snitt selges for det dobbelte av det en Palm koster. I denne perioden økte også salget av iPaq, mens Palm hadde en tilbakegang.

Analytikerne hevder de hele tiden har hatt tro på at Palm ville komme sterkere tilbake, men at de ikke hadde ventet at det skulle skje så raskt.

Annonse
Ventet på Pocket PC 2002

En av årsakene til at iPaq opplevde en voldsom stagnasjon kan være at mange ville vente med å kjøpe iPaq til Microsofts nye operativsystem Pocket PC 2002 var på plass. Dette operativsystemet benyttes også i HP Jornada, Cassiopeia og en rekke nye konkurrenter.

Proprietære systemer

Men like vel er det ingen tvil om at Palms enorme dominans er i ferd med å erodere. I dag har 51 prosent av alle PDA’er som selges et operativsystem fra Palm. Tilsvarende tall for Pocket PC sank fra 30 til 18 prosent siste kvartal, melder AP.

Tallene viser ellers at hver 4. PDA leveres med et alternativt operativsystem. Her er Casios eget OS blant de større, mens Symbians Epoc ennå ikke er i nærheten av sitt mål om verdensherredømme. Epoc er imidlertid ventet å bli en av de store aktørene når PDA og mobiltelefon smelter sammen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse