Dell linux

Annonse


Linux-guru frykter straff

Dell linuxAlan Cox blir regnet som Linux-mann nummer to, etter operativsystemets far Linus Torvalds. Som Torvalds er han en forkjemper for åpen kildekode, noe som blant annet innebærer at alle og enhver skal kunne kikke Linux i kortene og kunne endre koden etter eget forgodtbefinnende.

Cox har nå valgt å bryte dette prinsippet. I følge Geek.com tør han ikke lenger gjøre informasjon om sikkerhetsoppdateringer i Linux-kjernen 2.2 tilgjengelig for amerikanere, av frykt for at han skal kunne rammes av den såkalte DMCA (Digital Millennium Copyright Act).

Må gjette

Loggen over endringer vil derimot bli gjort tilgjengelig på et nettsted som skal blokkeres for alle som går inn via amerikanske servere. Amerikanerne vil selv måtte gjette seg til hvilke sikkerhetsfeil som er blitt rettet siden forrige utgave.

DMCA er en amerikansk lov som skal beskytte opphavsrettshavere mot piratkopiering. Cox tolker loven slik at det ikke bare er forbudt å kopiere eller legge til rette for kopiering, men også å publisere materiale som kan sette folk i stand til å piratkopiere.

Annonse
Sikkerhetsfunksjonene i den nye Linux-kjernen kan brukes til å bestemme sikkerhetsnivå for kopiering. Hadde detaljert informasjon om endringene ligget åpent tilgjengelig, ville koden kunne manipuleres slik at man kan komme rundt sperrene som ligger i kommersiell programvare, musikk og film, mener Cox.

– Går for langt

Kritikken har ikke latt vente på seg. Juristen Jennifer Granick ved Stanford-universistetet, som er en av de fremste ekspertene i USA på forholdet mellom jus og teknologi, sier til Geek.com at Cox går altfor langt i sin tolkning av loven.

– DMCA er ille. Men ikke ille. Det er rett og slett ikke tilfelle at loven forbyr deg å snakke om sikkerhet, sier hun.

Neppe gjennomførbart

Det er også tvilsomt om Cox effektivt kan sperre informasjon for amerikanere. For det første er det ikke noe problem for en amerikaner å bruke en europeisk nettleverandør, og dermed få en IP-adresse som er «godkjent». For det andre kan amerikanere få den omstridte koden i e-post fra europeiske eller asiatiske venner. Og sist, men ikke minst kan både europeere, australiere og asiater legge ut koden på sine egne sider, uten sperring.

Dermed blir resultatet etter all sannsynlighet at alt er blir som før.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse