Annonse


Slutt på Nokias logo-monopol

Det er Ericsson som har utviklet konverteringsverktøyet som nå er gjort tilgjengelig for tjenesteleverandørene. Ved hjelp av enkel programvare skal leverandører av logoer og ringetoner kunne kode om sine SMS-meldinger slik at mottakeren får anledning til å lagre filer på telefonen, selv om denne ikke er en Nokia.

EMS – tekstmelding med tillegg

Samtidig har både Siemens og Ericsson lansert telefoner med støtte for den åpne EMS-standarden. Denne gjør det mulig å legge til objekter i tekstmeldinger. Disse objektene kan være bilder, animasjoner melodier eller ringetoner.

Mottakeren velger selv om objektene skal lagres i telefonen, og kan på den måten bygge opp sitt eget bibliotek av bakgrunnsbilder, logoer eller ringetoner.

Vanskelig å finne

Selv om Ericsson har gått aktivt ut til alle operatører og kjente innholdsleverandører er det foreløpig svært få som har benyttet seg av muligheten den nye teknologien gir. Fortsatt fylles avisene med annonser for logoer og ringetoner til Nokia, mens andre må lete med lys og lykte etter tilsvarende tjenester.

Annonse
Billig

Har du lyst til å laste ned noe med det samme kan du bruke WAP, og log deg inn på følgende side: www.christersson.org. Her finnes en rekke bilder og annet som du kan lagre direkte på din telefon, uten at du betaler annet enn tellerskrittene for å wappe. Bruker du i tillegg GPRS blir tjenestene enda billigere.

Å laste ned logoer eller ringetoner til Siemens og Ericson er på ingen måte noen ny mulighet. Det nye er at du skal kunne bestille dem via SMS på samme måte som du i dag kan til Nokia. I tilegg kan du altså få mer innhold via EMS.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse