Packard Bell IExtreme

Annonse


Skattefri hjemme-PC likevel

Packard Bell IExtremeDette melder NRK.

Arbeiderparti-regjeringen gjorde det like før de gikk av klart at de ville fjerne ordningen. Men den nye samarbeidsregjeringen mellom Høyre, KrF og Venstre vil altså beholde den.

Frynsegode

Ap hadde bestemt at hjemme-PC fra arbeidsgiver bare skulle være skattefri dersom arbeidsgiveren fullfinansierer datamaskinen. Gunstige kjøps-ordinger skulle skattlegges som andre frynsegoder.

Finansminister Per-Kristian Foss vil ha den gamle ordningen tilbake så snart som mulig. Denne innebærer at også PC som du selv kjøper gjennom arbeidsgiver på spesielle vilkår skal være fritatt for skatt.

Annonse
Ekpsress-vedtak

Omgjøringen skjedde i ekspressfart. Det var åpenbart et viktig anliggende for den nye finansministeren.

Vedtaket som Stoltenberg-regjeringen gjorde16.oktober ble i følge NRK gjort om i et møte i dag, og kontrabeskjed ble straks sendt ut til Skattedirektoratet.

Ordningen med skattefritak for trekk i lønn til finansiering av hjemme-PC skal dermed gjelde fortsatt.

Hever kompetanse

– Vi ønsker at skatteordningen skal stimulere til at flere kan ha PC og bruke PC, også i arbeidslivet. Derfor vil den ordning som hittil har eksistert for såkalt lønnstrekk for kjøp av pc gjennom arbeidsgiver, fortsette. Det blir ingen innskrenkninger, sier Foss til NRK-Dagsnytt.

Han mener at ordningen med rentefrie lån til PC med avdrag som fast trekk i lønna har bidratt til å bygge opp IT-kompetansen i arbeidslivet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse