Packard Bell IExtreme

Annonse


Innskjerping i hjemme-PC-ordning

Packard Bell IExtremeDet har inntil nå vært vanlig praksis at ansatte har kunnet kjøpe hjemme-PC via sin arbeidsgiver, mot trekk i bruttolønna. Denne ordningen har altså vært fordelaktig for begge parter, men blir nå stanset av avtroppende finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

I et brev til Skattedirektoratet skriver Finansdepartementet blant annet følgende:

«Det synes nå å utbre seg en ordning hvor arbeidstakeren selv finansierer kjøp av datautstyr (pc), og at arbeidsgiverens bidrag bare består i å organisere kjøpet og gjennomføre lønnstrekket. Det skjer således i praksis en omforming fra skattepliktig kontant lønn til skattefri naturalytelse gjennom lønnstrekk-ordning for anskaffelse av hjemme-pc. Departementet finner at en slik omforming er prinsipielt meget uheldig og følgelig må opphøre.»

Se resten av brevet på www.odin.dep.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse