Konvolutt i flammer

Annonse


Microsoft rammet av miltbrann

Konvolutt i flammerStadig flere tilfeller av miltbrann rapporteres i USA, noen viser seg å være innbilte, andre tilsynelatende høyst reelle. Terrorister står naturligvis øverst på listen over mistenkte spredere, etter som infiserte brev dukker opp på diverse institusjoner og kontorer.

Microsofts kontor i Nevada var blant de som mottok et slikt brev. Konvolutten stammet opprinnelig fra nettopp Microsoft, men ble sendt i retur fra Malaysia. Da konvolutten ble åpnet hos Microsoft, inneholdt det en rekke pornografiske utklipp, og mye av materialet var utsatt for fukt. Etter flere prøver, ble også miltbrannbakterier funnet i konvolutten.

Ifølge CNet News har programvareselskapet omlag 75 ansatte i disse lokalene, men skriver at det foreløpig er uvisst om bakteriene i konvolutten var av den smittsomme og potensielt dødelige typen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse