Salary

Annonse


Dette er din markedsverdi!

SalaryI basen ligger det data for 850 jobbspesifikasjoner innen alle mulige bransjer fra restaurantkokker og avisfotografer til forskere og industriledere.

Hensikten med programmet er i følge Johanna Schegel i Salary.com å gi arbeidstakere et verktøy de kan slå i bordet med under kommende lønnsforhandlinger. -Vi håper dette vil bli en like viktig faktor ved et jobbskifte som referanser og CV, sier hun.

Ikke gratis

Å regne ut hvor mye du er verdt koster i dag ca 20 dollar, eller rundt 175 kroner (introduksjonspris). For denne summen får du også vite hva som er gjennomsnittsnivå for lønnsmottakere i din stilling. Salary.com sitter på databaser med lønnsnivåer brutt ned på den enkelte region, slik at du raskt kan se hvordan du ligger an.

Frynsegoder

I tillegg til dette får du en tretten siders rapport som beskriver din beregnede markedsverdi, gir deg råd om hvordan du kan reforhandle lønnen din og gir oversikt over hvilke bonuser og goder som er vanlige i stillinger som tilsvarer din egen.

Annonse
Dessuten er det satt av plass der du selv kan notere resultatet av dine bestrebelser på å høyne lønnen, samt at du kan notere ned dine mål for fremtiden!

Kun for USA

Tjenesten er foreløpig bare tilgjengelig for innbyggere i USA, men viser det seg at denne »verdikalkulatoren» har suksess blir det nok ikke lenge før vi må regne med lignende tjenester også i vår del av verden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse