Annonse


Microsoft og Ericsson skiller lag?

Dette skriver den svenske avisa Dagens Industri.I følge avisa ble det i går holdt krisemøte der det ble diskutert en avvikling av samarbeidet.

Overfor Dagens Industri vil ikke informasjonssjef Roland Klein dementere påstandene om at ekteskapet mellom de to bedriftene er på hell.

Oppsigelser

Dersom enden på visa blir at de to bedriftene går hver sin vei innen mobilt internett, vil det etter alt å dømme føre til nye masse-oppsigelser i det svenske konsernet.

Kista vs. Fornebu

Det vakte stor oppsikt da Microsoft vinteren 1999 etablerte seg i IT-byen Kista utenfor Stockholm. Deres nærmeste svenske samarbeidspartner skulle være Ericsson.

Annonse
Kort tid etter etablerte de joint venture-selskapet Ericsson Microsoft Mobile Venture AB, der Ericsson eide 70 prosent og Microsoft 30.

Etableringen fikk også indirekte konsekvenser for Norge og Telenor , som den gangen lå i forhandlinger om en fusjon med svenske Telia.

At Microsoft valgte Sverige og Kista – og ikke Norge og Fornebu – ble sett på som nok en spiker i den norsk-svenske tele-likkista.

Få frukter

På sikt viste det seg imidlertid at samarbeidet bar lite frukter. Microsofts operativsystem for mobiltelefoner, Stinger, har ikke vist seg på noen Ericsson-terminal så langt. Det har heller ikke blitt lansert planer om noe slikt.

Heller ikke Windows CE, Microsofts operativsystem for PDA, har vunnet innpass hos Ericsson, som bruker konkurrenten Symbian på sine PDA-telefoner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse