Låst cd 2

Annonse


Enda et kopisikringssystem

Låst cd 2Det vitenskapelige tidsskriftet New Scientist har gått NSync i sømmene. Ikke med tanke på hvordan det kan knekkes, men rett og slett for å få en oversikt over hva forbrukerne kan vente seg når det store grosset av kopisikrede CD-plater når platebutikkene over nyttår.

Tysk hardhaus

Zomba-platene er foreløpig bare sluppet i Tyskland, Storbritannia og USA. I Tyskland brukes maksimal kryptering, i USA og Storbritannia en mildere form.

NSync er en av etterhvert svært mange systemer som platebransjen prøver ut. Sony vil slippe Michael Jacksons kommende singelplate med et annet system – Key2Audio.

SACD-trøbbel

NSync spiller i følge New Scientist uproblematisk i de fleste vanlige CD-spillere. Unntaket er de nye SACD-spillerne, som bruker et halvt minutt på å gjenkjenne musikken. Ironisk nok er SACD Sonys store satsingsområde innen lydprodukter for tida.

Annonse


Spiller på Mac

De tyske platene er merket med “this CD is not playable on computers”, og spiller ikke i CDROM-stasjoner under Windows. De kan verken brennes eller rippes til MP3. Den engelske og amerikanske varianten kan derimot både spilles og brennes.

Samtlige plater kan spilles av under Mac OS, men heller ikke her kan platene uten videre brennes.

MiniDisc-forbud

Den tyske varianten er nærmest skuddsikker mot pirater. Ikke nok med at de verken kan spilles, brennes eller rippes. De kan heller ikke kopieries over på en ekstern CD-brenner eller MiniDisc. Prøver du det, får du meldingene “Copy Prohibit” og “Cannot Copy”.

Analogt kan du derimot gjøre hva du vil, med en lydkvalitet som ikke er altfor mye dårligere enn ved digital overføring.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse