WLAN Basestasjon

Annonse


Dyr inngangsbillett til leie-WLAN

WLAN BasestasjonTelenor Mobil har endelig tenkt ferdig og bestemt seg for at prisen for Internettsoner skal være basert på mengde data nedlastet, i skarp kontrast til Telia/NetCom som har fast pris per måned. Og prisen? 10 øre per kilobyte.

Telenor Mobil knytter tilbudet om internettsoner helt opp til bruk av GPRS. Det blir samme pris for disse to tjenestene, faktisk legges de også sammen i samme abonnement, slik at trappetrinnsrabattene lettere oppnås. Det at selskapet ser tjenestene i sammenheng lover godt for videre tilbud for mobile brukere i framtida.

Spot-prising

Selskapet har også en alternativ prismodell, tilpasset steder som hoteller og konferansesentra der det lånes ut WLAN-kort. Her vil det være mulig å ha ubegrenset bruk av tilgang til nettet, men i en begrenset tidsperiode. Her er ikke nevnt noen pris, sannsynligvis fordi det vil være opp til stedet der utleie skjer. Det er heller ikke nevnt pris for slike steder der du selv har WLAN-kort.

Men hva betyr så denne prisen? Årsaken til en stiv inngangspris på 100 kroner for den første megabyten per måned, er for å slippe å innkreve abonnementsavgift. Deretter koster det 2,5 øre per kilobyte mellom 1 og 20 megabyte, mens all nedlasting over 20 megabyte koster 2 øre per kilobyte.

Annonse
Men dette gjelder etter det vi forstår kun for Telenor Mobils Nomade-kunder. Foreløpig har det ikke lyktes oss å få kontakt med Telenor Mobil for å finne ut hvordan andre enn Telenor Mobils abonnenter kan benytte de foreløpig 19 internettsonene deres. I løpet av året regner selskapet med å ha internettsoner bygd ut på 50 steder i Norge.

13 megabyte?

NetCom, som via sin eier Telia har erfaring med internettsoner siden høsten 1999, med sitt HomeRun-konsept har en helt annen prisstruktur. De krever et månedsabonnement på 1300 kroner per måned eller at du betaler 120 kroner for tilgang i ett døgn.

I begge tilfellene spiller det ingen rolle hvor mye data du laster ned. 1300 kroner per måned tilsvarer da for Telenor Mobils kunder nedlasting av 13 megabyte data. Her er det ingen betydning om man ellers er mobilkunde hos NetCom. Foreløpig er også NetCom med sitt svenske nettverk i stand til å tilby dekning på 200 steder i Skandinavia.

Dyrt eller billig?

Om Telenor har en stiv pris i forhold til Telia/NetCom avhenger derfor av hvor mye man benytter tilbudet og hvor mye data som lastes ned. Vår erfaring er at når man er i en slik sone med hurtig tilgang, sjekkes epost som om man sitter på kontoret. For egen del har undertegnede kjapt slått sammen de mail jeg ville hentet på en vanlig todagers reise i noen av de nærmeste hovedstedene i Europa. Det er da vi benytter slike tilbud.

Ut fra mailboksen min ville det betydd rundt 2000 kilobyte (2 megabyte), altså en pris på grovt regnet 100 pluss 25, altså 125 kroner. I tillegg ville jeg garantert slått i hjel tid på flyplasser og hoteller ved å lese nyheter og underholdning på nettet for rundt 4 megabyte, altså 100 kroner til. Da snakker vi om 225 kroner i surfing for en slik runde, men regnestykket har en klar forutsetning om at det ikke foregår vesentlig nedlasting av bilde og videofiler.

Foretrekker fastpris

Om dette er dyrt eller ikke, er i aller høyeste grad avhengig av bruksmønsteret. For vår del vil vi tro at tilbudene til NetCom og Telenor kommer omtrent likt ut økonomisk på grunn av reisemønsteret. At vi da ville foretrekke NetCom sin modell med fast prising er likevel åpenbart, på grunn av forutsigbarhet og at vi slipper å tenke når vi er oppkoblet.

Netpower, en av utfordrerne på opprettelse av internettsoner, mener prisen per måned bør ligge rundt 450 kroner for å få bred aksept i markedet av reisende forretningsfolk. Telia hadde for øvrig den dobbelte prisen av dagens 1300 kroner per måned for ett år siden. Ingen av aktørene mener den endelige strukturen er lagt med de prisene som oppgis i dag.

(Telecom.no)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse