deskill.

Annonse


Telenor-feil tapper kontantkortet

deskill.Det er merkelig hvor raskt tiden går når man prater i telefonen, men for flere hundre kontantkortkunder hos Telenor Mobil er det slett ikke sikkert at det er tidsforbruket som har ført til at kontoen plutselig er tom.

Tømmes uten forvarsel

Informasjonssjef i Telenor Mobil sier til ITavisen.no at man jobber på spreng med å finne en løsning på problemet, men at det fortsatt er usikkert hva feilen skyldes. Helt siden i sommer har kontantkortkunder fått sitt tilgodehavende slettet uten forvarsel.

Heldaas sier han ikke har noen oversikt over hvor mange som er rammet, men at det kan dreie seg om «noen hundre». Hver uke dukker et titalls nye tilfeller opp, og problemet skal ha startet en gang i sommer.

Oppdages ikke

Det finnes ingen automatisk rutine for å oppdage slike feil i Telenor Mobils eget system. Dermed er Telenor avhengig av at kundene selv tar kontakt dersom de føler at noe er galt. I etterkant kan Telenor gå inn på den enkelte konto for å finne ut når feilen oppstod, og hvor mange tellerskritt som er slettet.

Annonse


Telenor jobber nå sammen med leverandøren av serveren for å forsøke å avdekke hvor feilen ligger. Det er en vanskelig jobb, ettersom det ser ut til at det må foreligge en serie av sammenfallende omstendigheter før feilen dukker opp.

Lite problem?

Heldaas vil ikke dramatisere problemene, men viser til at Telenor daglig har flere tusen kunder som fyller opp kontantkortene sine, og at det i forhold til dette er svært få som opplever at saldoen blir slettet. Det er imidlertid til liten trøst for de titalls kundene som betaler for å få fylt opp kortene sine, bare for å oppdage at tellerskrittene forsvinner av seg selv.

Er du i tvil om hvorvidt du er blitt «tappet» for tellerskritt kan du kontakte Telenor Kundeservice på telefon 09000. Da får du tilbake alle de telleskrittene du eventuelt måtte være snytt for.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse