Arkiv

Annonse


Klageinstans for Internett

ArkivNemda kan treffe avgjørelser i saker der en utgiver har et ulovlig innhold, eller et innhold som på en eller annen måte vekker anstøt.

Nettnemnda har avtale med sju nettleverandører, som har forpliktet seg til å forholde seg til et sett med etiske regler. Disse reglene er utarbeidet av IKT-Norge og Internettforum.

Nettsted

Nettnemnda skal om kort tid åpne sitt eget nettsted på adressen nettnemnda.no. I dag morges var nettstedet ikke oppe – bare en melding fra registraren Active ISP lå der.

Prioriterer partnere

I særdeles grove tilfeller kan Nettnemnda pålegge nettsteder å endre eller fjerne innhold. Men nemnda har ikke politimyndighet. De har dessuten forpliktet seg til å prioritere klager som gjelder de foreløpig sju partnerne som har inngått avtale om å følge reglene.

Annonse
Vil skape debatt

Nemndas viktigste oppgave, slik de ser det selv, er å skape debatt om etiske problemstillinger i forbindelse med Internett og Internett-publisering.

Nettnemnda består av fem medlemmer, utpekt av IKT-Norge i samråd med Statens Filmtilsyn. Lederen er professor Dag Wiese Schartum ved avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo. De øvrige er:
Prosjektleder/forsker Andreas Galtung ved institutt for rettsinformatikk ved UiO
Stipendiat Gisle Hannemyr ved institutt for informatikk ved UiO
Seniorkonsulent Anne Grethe Solberg i Cap Gemini, Ernst&YoungRådgiver Elisabeth Staksrud i Statens Filmtilsyn.

Kulturminister Ellen Horn foretar den offisielle åpningen i dag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse