Hopp til navigasjon Hopp til innhold

BT i tvil om UMTS

British Telecom, som har en like dominerende rolle i Storbritannia som Telenor har i Norge, uttrykker i et internt dokument tvil om UMTS noen gang vil bli en realitet.

UMTS ill med penger
Den velrenommerte finansavisen Financial Times har fått tilgang til dokumentet, som må være deprimerende lesning for teleselskaper som enten har investert eller er i ferd med å investere titalls millarder kroner i det nye mobilnettet.

Fem grunner

I dokumentet listes det opp en rekke grunner til at BT nå ser ut til å frykte at UMTS-nettet kan bli utsatt på ubestemt tid, eller i verste fall lagt helt dødt:

Eksisterende basestasjoner gir utilstrekkelig dekning, og bygging av nye basestasjoner vil bli altfor dyrt

Terminalene er ikke ferdige på tegnebordet, og vil trolig bli så dyre å produsere at leverandørene ikke vil komme med dem i overskuelig framtid

Programvare er ikke ferdig utviklet

Det vil ikke i første generajon være mulig å implementere funksjoner som utgjør forskjellen mellom det nåværende GSM-nettet og UMTS – slik som video og toveis sanntidskommunikasjon

Eksisterende teknologi – som WLAN i kombinasjon med Bluetooth – er allerede bedre utviklet enn UMTS når det gjelder funksjoner som markedet etterspør.

Tatt på senga

Konklusjonen er like klar som den er drepende: Mens teleselskaper som BT var opptatt med å brenne av milliardene sine, klarte IT-bransjen med relativt beskjedne midler å lage løsninger som ivaretar mange av de samme behovene som UMTS og 3. generasjons mobilnett er ment å dekke.

BT vil selv ikke kommentere opplysningene. Men de bekrefter at det dreier seg om et ekte dokument.

Ikke råd til å tie

Kommentaren vil likevel tvinge seg fram. Med teleselskapenes svake stilling på verdens børser har verken BT eller andre råd til at det stilles spørsmål om UMTS-nettet noen gang vil bli tatt i bruk.

I Norge vil både Telenor og Netcom etter planen debutere med UMTS-nett i Oslo-området ved juletider. Det er få som tror terminaler vil være i salg til da. Samtidig er det stadig mindre som tyder på at flere enn Telenor og Netcom vil bygge nett.

Stikkord: Mobil