Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Første UMTS-utbygger konkurs

Broadband Mobile, UMTS-selskapet til norske Enitel og finske Sonera, begjærer seg konkurs. Ingen har ønsket å kjøpe selskapet som har en av Norges fire lisenser på å bygge tredje generasjons mobilnett.

Bjarne Aamodt
I juni varslet Enitel at selskapet ville ut av UMTS-satsingen og som et resultat av dette besluttet styret å stanse investeringen i selskapet. Også Sonera har innsett at de ikke har kapital eller inntektsutsikter på å få på beina et fjerde UMTS-nett i Norge.

«Beklagelig»

«Enitels nye strategi med fokus på kjerneområdene, gjorde videre investeringer i Broadband Mobile utelukket. Enitel har derfor sammen med Sonera forsøkt å finne nye eiere til Broadband Mobile uten å lykkes. Sonera ønsket ikke å ta over Enitels andel. Som en konsekvens av dette besluttet styret å begjære oppbud i selskapet», heter det i en pressemelding fra Broadband Mobile.

– Dette er selvfølgelig beklagelig spesielt for de ansatte, men det er også beklagelig sett i lys av det politiske ønsket om skjerpet konkurranse innen mobilkommunikasjon, sier konsernsjef i Enitel, Svein Berntsen.

Store tap

Enitel har investert totalt ca. 137 millioner kroner i Broadband Mobile siden opprettelsen av selskapet. Enitel forventer at denne kapitalen er tapt.

Selskapet har utestående fordringer på ca. 100 millioner kroner knyttet til salg av Service Provider-virksomheten, mobile siter, m.m. Selskapet vil gjøre en avsetning for dette som vil belaste resultatet i andre kvartal.

Tre igjen – snart to?

Nå sitter Telenor Mobil, NetCom og Tele2 igjen som lisenshavere på UMTS i Norge.

Tele2 har foreløpig ikke tegnet kontrakt med noen utstyrsleverandør, og det anses i bransjen som utelukket at selskapet vil bygeg et eget UMTS-nett.

Stikkord: Mobil