Annonse


Telenor Internett støtter ikke GPRS

Rapporter fra GPRS-kunder som sliter med e-post har den siste tiden vært flere. Men for en journalist å finne ut hvorfor det skal være så vanskelig har ikke vært enkelt. Svarene varierer etter hvem du snakker med. I det følgende har vi forsøksvis sortert ut problemstillingen slik den ser ut i dag.

De første GPRS-kundene har med Ericssons 520 og T39 endelig fått gode telefoner, men det har ikke hjulpet dem nevneverdig med å lese e-post. Noe som ser ut til å ha flere årsaker.

Tyngst hos Online

Tyngst har det vært for dem som har sin vanlige e-postkonto hos Telenor Internett, som ikke har støtte for GPRS-brukere. Uten at dette er en opplysning som har vært spesielt enkel å få tak i. Men den er nå bekreftet av deres supportavdeling på nummer 80080001.

Telenor Mobils supportavdeling legger ikke skjul på at det er mange utfordringer som møter GPRS-kunder, spesielt de med fast e-post hos Telenor Internett. Det smarteste de kan gjøre er rett og slett å videresende posten fra sin online-konto til sin nye mobilpost konto

Annonse


Men wap kommer også til heder og verdighet igjen. Sjekke post via Djuice pekes også på som en smart mulighet hos Telenor Mobils supportavdeling.

Vanskelig å sende

Å få sendt e-post er en utfordring i seg selv. Livet er ikke annerledes med GPRS enn man vanlig fastlinje til nettet, og man er derfor avhengig av at e-post leverandørens postserver har registrert mobilnummeret ditt for å få videresende post.

Spesielt utfordrende synes GPRS-livet å være for mobilkunder som skal sjekke mobilpost ved hjelp av Ericssons 520 eller T39. Disse to telefonene leveres med egen e-post klient, men denne ser i følge Telenor Mobils supportpersonell ut å være ustabil. De har testet den, og funnet at den noen ganger fungerer, andre ganger ikke.

Selv om salget av disse foreløpig er noe begrenset har det vært en mengde henvendelser til Telenor Mobils support avdeling, alle direkte eller indirekte knyttet til e-post klienten. Ikke bare har det vært umulig å kople seg opp mot Telenor Internett, også Telenor Mobils mobilpost har skapt problemer.

Enkel løsning

Løsningen viser seg å være relativt enkel. Telenor Mobils supportavdeling forteller at man det som oftest hjelper skrive inn IP-adressen til Telenor Mobils e-postserver for å bli koplet opp. På alle andre telefoner kan man skrive pop-adressen, som jo er det mest logiske.

Grunnen til dette problemet er det pr. dags dato ingen som kan si med sikkerhet, selv om Telenors supportfolk mener den skyldes ustabil programvare. Ericssons produktsjef Mats Nevelius vil ta saken videre og undersøke saken Telenor. Spesielt T39 kan bli en stor salgssuksess, og problemet vil derfor bli større jo lenger han venter.