Annonse


Ikke Java i Windows XP

En talsmann fra Microsoft har fortalt Wall Street Journal at støtte for Java var redusert på grunn av «forretningsmessige årsaker», og sier dette komme i kjølvannet av en rettstvist i fjor med Sun Microsystems, skaperen av Java.

– Java i Windows har hittil bestått av masse unødig kode som brukerne ikke trenger. Hvis de faktisk skulle behøve det likevel, kan de for eksempel få det gjennom PC-produsenter som forhåndsinstallerer det i Windows XP, eller ved å laste det ned fra Web.

Microsoft inngikk i fjor et forlik med Sun, hvor førstnevnte fikk rett til å fortsette å implementere eldre versjoner av Java-koden i Microsoft-produkter de neste syv årene – men de var på ingen måte forpliktet til å gjøre dette.