Annonse


Påbudt lokaliserings-varsel i USA?

Loven er vesentlig annerledes enn den norske, som bare krever at brukeren aktivt melder seg på lokalisering. Deretter skjer lokaliseringen helt til brukeren melder seg aktivt av igjen.

Plikt

I USA vil derimot mobiltilbyderen være pliktig til å sende informasjon til brukeren hver eneste gang hun eller han blir forsøkt sporet opp av utenforstående.

Forslaget er stilt av demokraten John Edwards fra Nord-Carolina.

Vil hindre misbruk

– Dersom du har en mobiltelefon i lomma eller bilen vil noen til enhver tid kunne vite hvor du er. Dette lovforslaget er ment å sikre at ingen misbruker privat informasjon om deg. Vi må ligge i forkant av noe som snart vil være et virkelig problem, sa Edwards i sin tale til Senatet fredag.

CIA får lov

Edwards understreket at forslaget ikke vil begrense det offentliges rett til innsyn, for eksempel i kriminalsaker. Med andre ord vil ameirkanerne neppe fåp bskjed om det er CIA eller FBI som snoker på dem.