Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Påbudt lokaliserings-varsel i USA?

Det amerikanske Senatet skal snart ta stilling til et lovforslag som påbyr mobilselskapene å varsle før noen innhenter informasjon om hvor mobilbrukeren er.

Loven er vesentlig annerledes enn den norske, som bare krever at brukeren aktivt melder seg på lokalisering. Deretter skjer lokaliseringen helt til brukeren melder seg aktivt av igjen.

Plikt

I USA vil derimot mobiltilbyderen være pliktig til å sende informasjon til brukeren hver eneste gang hun eller han blir forsøkt sporet opp av utenforstående.

Forslaget er stilt av demokraten John Edwards fra Nord-Carolina.

Vil hindre misbruk

– Dersom du har en mobiltelefon i lomma eller bilen vil noen til enhver tid kunne vite hvor du er. Dette lovforslaget er ment å sikre at ingen misbruker privat informasjon om deg. Vi må ligge i forkant av noe som snart vil være et virkelig problem, sa Edwards i sin tale til Senatet fredag.

CIA får lov

Edwards understreket at forslaget ikke vil begrense det offentliges rett til innsyn, for eksempel i kriminalsaker. Med andre ord vil ameirkanerne neppe fåp bskjed om det er CIA eller FBI som snoker på dem.

Stikkord: Mobil