Arnt Sommerlund

Annonse


DDoS-angrep lammer IRC

Arnt SommerlundEris Free Network ved Berkeley-universitetet er en av de som er rammet. Nettverket har en av de eldste og mest brukte IRC-serverne i verden.

Angrepet startet tirsdag og er så ondartet at flere av nettverkets servere har blitt tatt av nettet.I tillegg er et hittil ukjent antall servere nede på grunn av angrepene.

Norske brukere rammet

I følge en av våre lesere er også norske IRC-brukere rammet. Flere bruker Eris (EFnet). Andre bruker IRC-X, som også er rammet. En av våre lesere skriver at den eneste IRC-serveren som aktisk fungerte torsdag var Powertechs irc.homelien.no.

Alvorligste hittil

Angrepet er på ingen møte det første mot et IRC-nettverk, men det ser ut til at det er det mest alvorlige så langt.

Annonse


E-post i sanntid

IRC (Internet Relay Chat) oppsto i Finland (tolsun.oulu.fi) i 1988, og er en tekstbasert tjeneste der brukerne på direkten kan skrive meldinger til hverandre – både enkeltvis, gruppevis og offentlig.

IRC er også svært populært i Norge, særlig blant yngre Internett-brukere og profesjonelle IT-folk med behov for utveksling av informasjon på direkten.