SMS generell

Annonse


SMS på hjemmetelefonen

SMS generellTjenesten er ikke revolusjonerende, ettersom det allerede har vært mulig å sende tekstmeldinger mellom ISDN-telefoner. Det som skiller seg fra tidligere løsninger er at du kan lese tekstmeldinger på trådløse telefoner som benytter seg av den såkalte DECT-standarden.

Det er Siemens Gigaset 4000 serien (4010 Comfort og 4015 Micro) som lar deg sende SMS over faste ordinære telefonlinjer, skriver MobileLifestream.

Åpen standard

Det skal være mulig å lagre opp til 10 SMS-meldinger i håndsettet. For kundene er det også mulig å legge til verdiøkende tjenester som SMS til e-post eller SMS til tale.

Det er Materna som sammen med Siemens har utviklet programvaren som oversetter SMS til DECT. Siemens tok patent på protokollen, men har åpnet for at også andre kan benytte den.

Annonse


Tale-SMS

Materna har også åpnet en tjeneste de kaller «Anny Way», som er en tjeneste som tillater at SMS sendes til DECT-telefoner. Dersom du sender en SMS til en fast telefon som ikke har støtte for SMS vil meldingen bli oversendt som talemelding. Mottakeren får da en telefonoppringning, og hører en stemme som leser SMS’en.

Tilleggstjeneste

På samme måte som med ordinær SMS er det avsender som betaler en liten avgift for hver melding, mens det er gratis å motta meldinger. For å benytte SMS på denne måten må mottakerapparatet ha tjenesten «hvem ringer», en tjeneste mange vil måtte kjøpe separat fra sin teleoperatør.