Duke Nukem 1

Annonse


30 nasjoner klare for PC-krig

Duke Nukem 1Et komputerslag kan ødelegge en nasjons infrastruktur, forsvarsinstallasjoner, kutte kommunikasjon, strømforsyning og militære kommandosystem, sa Admiral Barrie under en konferanse i Sydney denne helgen. Barrie hevder 30 nasjoner allerede har utrustet seg for denne type krigføring.

Det er særlig høyteknologi-nasjoner som USA og Australia som er sårbare for denne type angrep, og som derfor burde gjøre alt for å beskytte seg selv, advarte admiralen.

Ustabilt

Det er i følge admiralen også grunn til å være på vakt mot den teknologiske opprustningen i Asia. Kombinasjonen av høyteknologi, utvikling av masseødeleggelsesvåpen og trussel fra grupper som man tidligere ikke har forbundet med militær aktivitet utgjør en alvorlig trussel mot stabiliteten i området, sa Admiral Barry.

Den australske forsvarssjefen får støtte for sitt syn fra Pentagons Peter Verga, melder BBC.