Napster (MP3-program)

Annonse


Omstridt filveksling

Napster (MP3-program) – Jeg skjønner ikke behovet for å risikere sikkerheten sin ved å plassere intranettet på Internett, sier daglig leder Henrik Vaage hos sikkerhetsleverandøren Symantec Norge. Han mener mye av det som Groove vil oppnå kan gjøres ved hjelp av VPN-teknologi.

Sikkerheten løses

– Det sikkerhetsmessige vil bli løst. Er interessen stor nok vil også de nødvendige ressursene for å få dette løst bli brukt, sier ingeniør Håvar Snapa hos WorldCom/Uunet. Snapa ser den praktiske datahåndteringen rundt bruk av filveksling som et større problem.

Andre utfordringer

– Hvordan skal du for eksempel løse utfordringene knyttet til båndbredde? spør Snapa og bruker mobillinjer som eksempel. Om businesskritiske filer befinner seg hos den enkelte medarbeider får man raskt et problem om vedkommende man må ha tak befinner seg på landsbygda i for eksempel Zimbabwe.

Dedikert server

– Serveren har sin store fordel i at den alltid er der. Den er dedikert, og du vet hva du har, sier Snapa, som like fullt mener at utfordringene til tross synes han filvekslingsteknologien er mer enn spennende. Når man ser hva den kan gjøre med nedlasting av musikkfiler er det åpenbart at det må være enorme muligheter som bare venter på å bli utnyttet.

Nytt marked

– Jeg tror at teknologien egentlig venter på ett nytt marked, avslutter Snapa. Han er redd for at server og klient er så godt innarbeidet at det er lite poeng i å rokke ved dette. Men et nytt marked kan bli skapt, og dette venter han i spenning på.