Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Fler har mobil enn fasttelefon

Mobilpenetrasjonen er nå for første gang høyere enn fastlinjepenetrasjon, viser nye tall fra Post- og teletilsynet.

Post og teletilsynet
Den foreløpige telestatistikken for fjoråret fra PTT er klar, og den inneholder interessante tall.

Tre av fire har nå mobil. Etter alt å dømme som en følge av dette er antallet fastlinjeabonnenter redusert med nærmere 70.000, og mange har nå mobil som sin eneste telefon.

Tallene gjelder fjoråret. De sier imidlertid lite om bruken av ulikt kommunikasjonsutstyr.

Bruken økt 2.5 ganger

Antallet årlige minutter brukt på telefoni er nå to og en halv gang større enn det var i 1993. At Internett må ta hovedskylden for dette, er det neppe særlig tvil om. Men det bør like fullt være grunn til å reflektere over at det i samme periode har vært en dramatisk økning av antallet mobiltelefoner.

Modem-linjer

Poenget er at Internett har økt antallet minutter på fastlinjene, mens mobilbruk i prinsippet skulle ha redusert det samme tallet. Forutsatt at det totale talevolumet er stabilt.

Om dette har skjedd er svært vanskelig å lese ut av det statistiske materialet fra PTT. Internett er ikke med i materialet. Men tallene kan leses som om Internett tar en dramatisk stor del av det totale fastlinjevolumet , og at økningen hadde vært dramatisk om ikke noe talevolum har blitt overført til mobiltelefonen.

Praten øker mindre

Økningen i antall ringeminutter på mobil er ikke så stor som den en gang var. Riktignok har det blitt om lag 15% flere ringeminutter fra 1999 til 2000, men økningen fra 1998-99 var på drøyt 40%. Mye kan derfor tyde på at vi nærmer oss et metningpunkt, der bruken ikke lenger vil ha den økningen som vi til nå har blitt vante med.

Den store vinneren er SMS. Økningen var dramatisk fra 1998 til 1999, men den er enda større fra 1999-2000. Vi ser en 2,5 dobling på ett år.

Les hele statistikken

Stikkord: Mobil