Telenor-logo 2001

Annonse


Telenor dømt for overpris

Telenor-logo 2001NetComs nye leder Barbara Thoralfsson får en flying start, med 80 ekstra millioner på bunnlinjen.

Byrettens dom i linjeleie-saken mellom Telenor og NetCom er nå falt. Resultatet ble 51,5 tilbakebetalte millioner til NetCom for årene 1995-97. I tillegg er Telenor dømt til å betale 12 % morarente, samt saksomkostninger på 1,6 millioner. Totalt ca. 80 millioner.

I tenkeboksen

– Dette er en prinsippiell dom som vi må studere i detalj før vi bestemmer oss for om vi skal a anke, sier tidligere Telenor Netts informasjonsdirektør Helge Qvigstad. Han viser til at det er en omfattende dom med mange implikasjoner. Ankefrist er 20. juli, og Telenor vil bruke tiden frem til da for å finne ut hva de skal gjøre.

Adferdsterapi

– Dette er god adferdsterapi, sier NetComs informasjonssjef Guri Wormdahl i sin kommentar. Hun ser at dette er et stort beløp som vil svi i ethvert regnskap. Dommen er derfor viktig i forhold til den fremtidige konkurransesituasjonen i det norske telemarkedet.

NetCom fikk ikke gjennomslag for at Telenor har gjort noe galt i årene 1993 og 94. I årene 95 og 96 er den krystallklar på at Telenor har tatt ulovlig overpris. Morarente på 12 % løper fra 19/1-1997. Dette beløpet er allerede blitt på ca. 27 millioner.