Annonse


Telenor-pris til Jon Bing

Prisen ble tildelt under banketten på Studiemøtet, elektronikk- og data-bransjens årlige samling, på Lillehammer.

Professor dr. juris Jon Bing fikk prisen for sitt arbeid for sitt pionerarbeid innen data, telekommunikasjon og jus. I følge juryen har hansarbeid hatt stor betydning for en rekke juridiske og sosiale spørsmål knyttet til den nye digitale teknologien.

– Klar ener

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«I akademisk sammenheng er prisvinneren en klar ener. Han har utviklet Institutt for rettsinformatikk til et senter med høy internasjonal standard.

Gjennom deltakelse i den offentlige debatt og bidrag i forskjellige komiteer som utarbeider nye lover for det digitale området, har Jon Bing hatt betydelig innflytelse.»