Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Knusende nederlag for Telenor

Samferdselsdepartementet har igjen kjørt dampveivals over Telenors politikk. Nå må de sette ned prisene for samtaler mellom Telenor- og Netcom-kunder.

Telenor strittet i mot i det lengste, og anket saken fra Post- og Teletilsynet til samferdselsdepartementet under henvisning til det de mener er faktiske kostnader if orbindelse med samtrafikk.I PTTs pålegg om kostnadsorientering 11. mai heter det blant annet:

«Kostnader til salg, markedsføring og kundestøtte gjelder tiltak rettet mot eksisterende eller nye kunder hos Telenor Mobil. Konsekvensen av å inkludere disse kostnadene i samtrafikkprisen er at de øvrige tilbyderne – og i siste instans deres kunder – betaler for tiltak rettet mot konkurrentens kunder. Dette er etter tilsynets oppfatning helt uakseptabelt, og klart i strid med formålet med kostnadsorienteringen.»

Departementet gir i avgjørelsen som kom i dag PTT medhold på hvert eneste punkt.

I praksis innebærer dette at Telenor ikke blir trodd når de lister opp ekstra kostnader ved å adminstrere samtaler til konkurrentens nett.

Hvor prisen på samtaler mellom de to mobilnettene nå vil ligge, er foreløpig ikke kjent. Det skal uansett etter dette godt gjøres for Telenor å forsvare de prisene de nå tar for kommuniksjon konkurrentens abonnenter.

Pressemeldingen fra Post- og Teletilsynet
Samferdselsdepartementets avgjørelse
(PDF-fil som krever Acrobat Reader)

Stikkord: Mobil