Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mer trøbbel for Bluetooth

Spesifikasjonene som skal gjøre det mulig å koble sammen flere Bluetoothnettverk er ufullstendig, hevder enkelte medlemmer av Bluetooth SIG (Special Interest Group)

bluetooth fyrstikk
I teorien skal Scatternet-modus gjøre det mulig å koble sammen ulike nettverk basert på Bluetooth. Men når utviklerne samles til Bluetooth-kongress i Montecarlo denne uken er det ventet strid om hvor god denne standarden er. Enkelte av medlemmene i konsortiet hevder standarden er for uklar til å ha noen praktisk nytte. De mener interoperabiliteten dermed trues, når ulike selskap har ulike tolkninger av spesifikasjonene.

Dropper Scatternet

Men det finnes også de som mener dette er irrelevant, og at standarden fungerer slik den er i dag. De mener imidlertid at nye funksjoner kan legges til i senere versjoner av standarden.

Usikkerheten har fått enkelte til å satse på en Bluetoothmodus for selvstendige nett, for på den måten å unngå eventuelle problemer med Scatternet.

Ullent

-Scatternet er foreløpig noe ullent. Spesifikasjonene er romslige, med mulighet for tolkning. Interoperabiliteten til Scatternet er noe folk ikke har tenkt særlig mye på, sier Ian Anderton i ARC International plc. til eeTimes.com.

Men flere sier problemene er oppkonstruerte. -Jeg kjenner ikke til at det har vært noe problem med Scatternet. Ericsson har laget en implementering som virker, sier Anders Edlund i Ericsson Technology Licensing. Men Edlund legger til at han ikke kjenner til om noen har testet løsningen i praksis.