Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Politiet til sak mot Ericsson

I 1994 leverte Ericsson et nytt, digitalt sambandssystem til politiet. Det virker fortsatt ikke. Nå kan Ericsson vente seg erstatningssøksmål i hundremillionersklassen.

Politiet må fortsatt for en stor del benytte analog politiradio som kan avlyttes av alle. Politiradioer har vært fritt omsettelige over disk i flere land, blant annet Sverige. Nylig ble slike radioer lovlige også i Norge.

Politiet har derfor et problem når de skal kommunisere slik at kriminelle ikke hører dem, og dermed kan ta sine forholdsregler før «onkel» banker på døra.

Feilen funnet

I følge VG har nå forskningsinstitusjonen SINTEF nå funnet en feil som trolig er årsaken til problemene. Om det gir nytt håp for systemet, er det ingen som kan si foreløpig.

Sikkert er det imidlertid at resultatet av feilsøkingen skaffer politiet og justisdepartementet grunnlag for å gå til erstatninggsak mot Ericsson, som har levert systemet.

Millionkrav

Kravet vil trolig ligge i samme størrelsesorden som kostnadene politiet har hatt til nå – rundt 150 millioner kroner. I tillegg kommer erstatning for tidsbruk og problemene i forbindelse med manglende utfasing av det gamle systemet.

Systemet, som har fått navnet «Edacs», er delvis i drift. Det kostet opprinnelig 55 millioner kroner å installere. Langt mer penger – rundt 88 millioner – er brukt til å utbedre feil og mangler.

Fungerer dårlig

Systemet skal sette flere politienheter i stand til å være på nettet på én gang, digitalt og kryptert. I praksis viser det seg imidlertid at systemet ikke å fungere etter hensikten.

I Follo politidistrikt, der systemet ble utprøvd for tre år siden, viste det seg i visse tilfeller umulig å få kontakt med enkelte enheter i kritiske situasjoner. Politiet måtte dermed bruke det game analoge systemet, i tillegg til mobiltelefon.

Alternativt system

I ettertid er det mange i politiet som ønsker seg det alternative TETRA (Trans European Trunked Radio Access )-.systemet, som er en europeisk standard for lukket, digital kommmunikasjon.

I stedet ble altså et proprietært system fra Ericsson valgt. Ingen hos Ericsson har hittil villet kommnetere saken i pressen.

Stikkord: Mobil