Deskill

Annonse


Skole brukte piratprogrammer

DeskillProgrammene ble brukt i undervisningen ved skolen. Undervisningsinstitusjonen hadde også ulovlig kopiert undervisningsmateriell og annen dokumentasjon som studentene fikk utlevert, heter det i en pressemelding fra BSA (Business Software Alliance).

Business Software Alliance (BSA) er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å forhindre kopiering, installasjon og bruk av programvare uten lisens innen næringsliv, offentlig forvaltning og organisasjoner. Med i iden norske delen av organisasjonen er Adobe, Apple, Autodesk, Cad Point, IKT, Jetform, Macromedia, Mamut, Microsoft og Visma.

Organisert duplisering.

– Kopieringen foregikk helt organisert. Det ble tatt kopier som ble delt ut til studentene som om det var ordninært undervisningsmateriell. Det gjør denne saken spesielt alvorlig sier formann Eilert Hanoa i BSA til Itavisen.no

Han opplyser om at det i forliket inngår en avtale om at navnet på undervisningsinstitusjonen skal holdes tilbake. Alt han kan si, er at det ikke dreier seg om en av de største og mest kjente IT-lærestedene.

Annonse


Kjøpte programvare

I oktober 2000 fikk BSA tipset om at den private undervisningsinstitusjon for blant annet IT-personell, ulovlig brente/kopierte Microsoft programvare som studentene fikk utdelt til bruk i undervisningen.

Det dreide seg om standardprogrammer som Windows og Office.

Saken ble tatt opp med undervisningsinstitusjonen, som deretter gjennomgikk lisenspraksis både i administrasjonen og i undervisningen. Dette førte til at institusjonen kjøpte programvare for over 240.000 kroner. I tillegg har undervisningsinstitusjonen betalt erstatning til Microsoft for brudd på åndsverksloven.

Hvor stor denne erstatningen er, vil ikke Hanoa oppgi.