Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nettradio i lomma

En ny type antenne som bruker standard kringkastingsbånd kan bety et globalt, trådløst internett.

E-tenna
Antennen, som har fått arbeidstittelen «e-tenna» bruker 800-2100 Mhz-båndene, som er standard for analog kommunikasjonstrafikk. Dermed unngår man langt på vei støyproblematikken som knytter seg til GSM og UMTS-nettene, som kjører på frekvenser som har langt mindre rekkevidde.

Den nye antennen har også andre fordeler. Du unngår dyre og plasskrevende båndpassfiltre og multiplex-løsninger. Mulighetene for avbrudd i datastrømmen er mindre, siden antenne gir mulighet for signalstyrke inntil 4 db over eksisterende antenner.

Ikke i håndbøkene

– Du vil ikke finne dette i ingeniørhåndbøkene, sier teknisk direktør David Auckland i E-tenna Corporation til EETimes.

– Ingen har undersøkt dette tidligere fra den vinkelen vi har gjort.

Innen amerikansk IT-industri knytter det seg til dels store forhåpninger til den nye oppfinnelsen.

– Jeg har ikke sett noe slikt som dette før. Dersom den virker slik som forutsatt, betyr det en betydelig forenkling av for ekempel mobiltelefoner, sier direktør Jack Quinn i Micrologic Research.

Det nye Internett?

Det er ennå litt uklart hvilke konkrete anvendelsesområder antennen kan brukes til. I prinsippet kan alle typer data mottas. Man kan i ytterste konsekvens tenke seg et slags globalt, trådløst internett, der alle PC’er er utstyrt med antenner i stedet for ledning.

Siden selve sendenettet bygger på gammeldags radioteknologi, vil det være langt enklere og billigere å innføre enn for eksempel UMTS.

Spørsmålet er bare om UMTS og andre trådløse systemer har kommet for langt til at alternative teknologier kan vinne innpass.

I dette Acrobat-dokumentet fra E-tenna Corp finner du en nærmere beskrivelse av antennen.