Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Skattelette for telependling

I fem amerikanske byer vil nå myndighetene gi skattelette for selskaper som lar sine medarbeidere jobbe hjemmefra.

datanerd liten
Biltrafikk med påfølgende forurensing er et økende problem i og rundt amerikanske storbyer. I Houston, Los Angeles, Philadelphia, Washington og Denver setter det føderale miljøverne fra 1. mai i gang et prøveprosjekt der selskaper som lar sine medarbeidere bli hjemme ved PC’en i arbeidstida skal få mindre skatt.

Skattefritaket skal stå i nøyaktig samsvar med bilbruken hos den enkelte medarbeider. Selskapet Teletrips.com har utviklet programvare som beregner miljøgevinsten ved at folk lar bilen stå.

Kvoter

Systemet fungerer omtrent som Kyoto-avtalen, der det enkelte land kan selge sin CO2-kvote til andre land som ønsker å forurense mer.

På samme måte kan selskaper i den fem byene selge sin skattefordel til andre firmaer som ønsker å bruke bilen mer enn kvoten tilsier.

– Å redusere tiden arbeidstagere bruker i trafikken er en enkel måte for hver og en av oss å forbedre miljøet, sier EAP-adminstrator Christie Todd Whitman til nyhetsbyrået Medill News Service.

Minimal effekt

Kritiske røster hevder derimot at tiltaket vil ha minimal effekt. Dette fordi overgangen til telepending allerede er godt i gang, med en økning fra 4 millioner arbeidstagere til nesten 24 millioner i USA de ti siste åra.

I tillegg kan ansatte i selskaper som benytter seg av skattefordelen lett lure seg unna ved å ta toget til og fra jobb, mens de bruker bilen de har parkert på jobben til ymse ærend i arbeidstida.