Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Backup i biter på Internett

Amerikanske forskere mener de har funnet den perfekte sikkerhetskopieringen (backup). Alt innholdet hakkes i småbiter og lagres i hundretalls eller tusentalls biter på nettet.

Kabelsurf
Tanken i fremtiden er at du skal ha tilgang til alle applikasjoner og systemer, uavhengig av plattform. Men hvordan gjøre dette på en mest mulig effektiv måte?

Flere prosjekter er nå på gang som kan tyde på at det kommer en tid der vi blir mindre avhengige av filtjenere.

Prosjektet OceanStore ved Berkeley-universitetet er at radikalt forsøk på å lage en ny løsning for datalagring over nett. Om prosjektet lykkes kan det endre meget for både datalagring og sikkerhet.

Nettverk uten filtjenere

Menneskene bak OceanStore vil lage serverløse nettverk bestående av 10 milliarder maskiner.

Professor John Kubiatiwicz og hans medarbeidere ser for seg nettet som en eneste stor harddisk. Det nye med Oceanstore er at materialet, være seg e-post, bilder, notater og MP3-filer, hakkes i bitte små biter og hver fil spres på hundretalls eller tusentalls av harddisker.

Prinsippene bak OceanStore bygger på et såkalt raidsystem. Raidsystem går ut på å spre store mengder data over flere harddisker, som henger sammen som en enhet. Meningen er å beskytte datamengden mot kræsj som kan skje i en harddisk.

Selv om en av harddiskene skulle svikte, så kan hele mengden med data gjenskapes, ettersom systemet inneholder overflødig informasjon.

Upåvirket av driftsstans

OceanStore følger det samme prinsippet men strekker det mye lenger. Man trenger kun en brøkdel av biten for å gjenskape informasjonen. En fil som deles opp i 64 biter skal kunne gjenskapes av 16 biter.

Systemet vil derfor ikke la seg påvirke av driftsstans eller forstyrrelser, og all informasjonen er kryptert og oppdelt til enhver tid.

Ønskes til Kubiatiwicz er at systemet skal være tilgjengelig for alle, og nå jobbes det med at systemet skal kunne benyttes fra lommedatamaskiner, digitalkameraer og lignende

I det øyeblikk man lagrer et bilde eller en e-post sendes det til OceanStore. Datalagringen og reservekopier faller sammen. Overalt der man finner en nettoppkobling skal man kunne finne filene sine.

All informasjon som lagres skal spares. Meningen er å bygge inn mekanismer som gjør at dataene kan overleve i hundre år, dersom du skulle ønske det.

Støttes av IBM

IBM er blant selskapene som støtter forskningen til professoren og hans studenter, men det vil neppe bli tilgjengelig med det første. Hvis det noen gang blir et kommersielt produkt, er det ennå mange år til.

Også Microsoft jobber med et filsystem prosjekt. Prosjektet heter Farsite og er kjent som gigantens peer-to-peer prosjekt. Dette er også et såkalt serverløs filsystem, men løsningen er tenkt for store selskapet og universiteter, og er ikke universell i sin tankegang.

Du kan lese mer om OceanStore på oceanstore.cs.berkeley.edu.