E-handel (tegning)

Annonse


Globale regler for e-handel

E-handel (tegning)En koalisjon av ulike handelsgrupper har dannet koalisjonen. De er enige om å utvikle et sett av regler som skal gjelde for e-handelsbutikkene, og som skal beskytte kundene.

I dag løper man en viss risiko ved handling fra utenlandske nettsteder, og et generelt problem er det store spriket mellom regler fra land til land.

Koalisjonen inkluderer Federation of European Direct Marketing (FEDMA), EuroChambres (Association of European Chambers of Commerce and Industry), og BBBOnLine, Internettdelen av North American Better Business.

Vi lage internasjonal Nsafe-ordning

– Internetts grenseløse natur har satt fokus på ulikeheter i nasjonal lovgivning på alt fra talefrihet til lover som beskytter barn, uttaler Charles Underhill, leder for BBBOnLine.

Annonse


Norge deltar også i dette arbeidet gjennom Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) sin deltakelse i Eurochambres.

Planen er å lage et eget godkjenningsmerke, i likhet med Nsafe-ordningen vi kjenner til her i Norge.

Flere jobber med det samme

– Jeg har ikke hørt om denne ordningen men vi har deltatt i et lignende arbeid gjennom GSIC. Vi skrev under på en avtale allerede i slutten av 1999, men lite har skjedd siden, forteller leder i eForum, Agnes Beate Steen Fosse, til ITavisen.no.

Hun synes det er interessant dersom arbeidet med de nye reglene fører frem, men peker på at det finnes flere organisasjoner som jobber med det samme. Det som kan være resultatet er at norske e-butikker både er utstyrt med Nsafe-merket i tillegg til det nye internasjonale merket

Den gang eForum lanserte Nsafe-ordningen ønsket ikke HSH å støtte denne på grunn av arbeidet med den internasjonale ordningen, men i ettertid skiftet de mening. I dag sitter de i styret i eForum.

I Handelsdepartementets e-handels avdeling kjente man ikke til arbeidet med globale e-handelsrutiner.